Protección de datos

De acordo co establecido pola normativa de Protección de Datos de Carácter Persoal, informámoslle que está a facilitar os seus datos de carácter persoal ao Responsable de Tratamento: ORTEGAL21K (en adiante A ENTIDADE), con dirección AVDA PAZ, 2, 15360 – CARIÑO (A CORUÑA).

1.- FINALIDADE DO TRATAMENTO.

Os datos recompilados serán unicamente os detallados no formulario de contacto, así como aqueles que vostede mesmo facilítenos no apartado “Comentarios”.

A ENTIDADE poderá tratar os seus datos de carácter persoal de acordo coas seguintes finalidades:

Xestionar a súa navegación a través do Sitio web.
Xestionar o servizo de Atención ao cidadán, para dar resposta ás dúbidas, queixas, comentarios ou inquietudes que poida ter relativas á información incluída no Sitio web, así como calquera outras consultas que poida ter.
Xestionar o cumprimento, mantemento, desenvolvemento e control de calquera relacións que a ENTIDADE manteña con vostede.

O feito de non facilitar certa información sinalada como obrigatoria, pode levar que non sexa posible xestionar a súa petición a través do formulario de contacto.

No caso de que nos achegue Datos Persoais de terceiros, vostede responsabilízase de informar e obter o consentimento destes para ser achegados coas finalidades indicadas nos apartados correspondentes da presente Política de Privacidade e Cookies.

2.- LEXITIMACIÓN DO TRATAMENTO DOS SEUS DATOS DE CARÁCTER PERSOAL.

A lexitimación baséase no consentimento que vostede nos outorga ao chicar o botón “ACEPTO A POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS”

3.- DESTINATARIOS DE CESIÓNS.

Non cederemos os seus datos a terceiros.

4.- DEREITOS.

Por último, informámoslle dos seus dereitos en materia de protección de datos.

Dereito a solicitar o acceso aos seus datos persoais.
Dereito a solicitar a súa rectificación ou supresión (dereito ao esquecemento).
Dereito a solicitar a limitación do seu tratamento, e a opoñerse ao tratamento.
Dereito á portabilidade dos datos.

Para exercer os seus dereitos non ten máis que realizar unha solicitude por escrito e acompañala dunha copia do seu DNI.

O CONCELLO DE CARIÑO dispón de formularios adecuados respecto diso. Non ten máis que solicitalos ou ben presentar o seu propio escrito en CONCELLO DE CARIÑO AVDA PAZ, 2, 15360 – CARIÑO (A CORUÑA); concello@concellodecarino.gal.

Poderá exercer o seu dereito de acceso, rectificación, cancelación e oposición ao tratamento dos seus datos persoais, nos termos e nas condicións previstos na LOPD, dirixíndose por escrito a CONCELLO DE CARIÑO en AVDA PAZ, 2, 15360 – CARIÑO (A CORUÑA); concello@concellodecarino.com.

5.- MEDIDAS DE SEGURIDADE.

CONCELLO DE CARIÑO ten implantadas as medidas técnicas e organizativas necesarias para garantir a seguridade dos seus datos de carácter persoal e evitar a súa alteración, a perda e o tratamento e/ou o acceso non autorizado, tendo en conta o estado da tecnoloxía, a natureza dos datos almacenados e os riscos provenientes da acción humana ou do medio físico e natural a que están expostas.